Toggle navigation

Válassz nyelvet

Kapcsolat

 • Telefonszám: 074 922 3999
 • E-mail cím:

Kövess minket a

Facebook Youtube

Fogalmak tisztázása

Pixtory - a Multi Nr Kft. terméke, szolgáltatása, székhelye Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 90/B szám, Cégbejegyzési szám: RO6831785

Weboldal - www.pixtory.ro

Termékek és Szolgáltatások – bármely olyan termék vagy szolgáltatás, a Rendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat is ideértve, amelyeket a megkötött Szerződés szerint az Eladó leszállít a Vásárlónak.

Tartalom

 • minden olyan információ, amelyet a Weboldalon meg lehet nézni, vagy amelyhez egy elektronikus berendezés használata segítségével más formában hozzá lehet férni;
 • minden olyan e-mail tartalma, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus eszközökkel és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött;
 • minden olyan információ, amelyet az Eladó alkalmazottja/munkatársa a Vásárlónak közölt bármely eszközzel, a Vásárló által megjelölt, avagy nem megjelölt elérhetőségi adatok szerint;
 • a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos információk;

Hírlevél

 • kizárólagosan elektronikus, valamint elektronikus posta (e-mail, SMS) útján időszakosan használt információs eszköz, amely a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az Eladó által egy adott időszakban kínált promóciókról tájékoztat, anélkül, hogy az Eladónak az ebben foglalt információkkal kapcsolatosan bármely elkötelezettsége lenne.

Szerződéses dokumentumok

 • Egy Rendelésnek a Weboldalra való bejegyzésével egyidejűleg a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó lebonyolítja a kereskedelmi műveleteit.
 • A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz érkezett értesítés csupán tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

Rendelés

 • Az Ügyfél/Vásárló Rendelést adhat le a Weboldalon, behelyezve a kosarába a kívánt Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, a Rendelés lezárása pedig a külön feltüntetett fizetési módok egyikén keresztüli kifizetéssel történik. Egy Termék és/vagy Szolgáltatás a kosárba helyezés után megvásárolható attól függően, hogy van vagy nincs elegendő belőle a készleten. Amennyiben egy Terméket/Szolgáltatást a kosarába helyez anélkül, hogy lezárná a Rendelést, a művelet nem rögzítődik rendelésként, ugyanakkor az illető Termék/Szolgáltatás automatikusan történő lefoglalását sem jelenti.
 • Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárlóhoz címzett előzetes értesítéssel, anélkül, hogy utólag valamely félnek bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazhatna meg.

Bizalmasság

 • A Vásárló/Ügyféláltal az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.
 • A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot, hirdetést, sajtótájékoztatót vagy bármely más harmadik felek iránti kinyilatkoztatást az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.
 • Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy bejegyezteti magát a Pixtory adatbázisába kifejezett beleegyezését adja, a hatályos jogszabályok keretén belül, hogy harmadik felek, éspedig a Pixtory partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók; állami, kormányzati biztosítási ügynökségek vagy egyéb társaságok, ha a tárgyköri jogszabályok előírják a biztosítást; más társaságok, amelyekkel a Pixtory a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

A személyes adatok feldolgozása

 • A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően a Pixtory köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a megadott céllal kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket közölnek vele.
 • Az adatgyűjtés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk helyzetéről, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.
 • A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyesadat-Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába.

Felelősség

 • Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak a leszállítás után és főleg nem vonható felelősségre azok elveszítéséért.

Facebook

Youtube

Ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk fényképeinket, a digitális tárolás mellett fontos kinyomtatni is azokat.

Ehhez nyújt segítségeta Pixtory oldal, melyen három egyszerű lépésben, regisztráció nélkül lehet rendelni.

Tudj meg többet

Kapcsolódjon

Kapcsolódjon

Vannak kérdései, észrevételei a weboldalunkkal vagy a termékeinkkel kapcsolatban?